Family Business Constitution&PARTNERs

OPEN FAMILY BUSINESS link

F a m i l y     B u s i n e s s Constitution&PARTNERs

It’s very difficult for any business to function successfully without a clearly-defined set of ground rules. In a family-owned business, these rules, which are commonly referred to as a Family Business Constitution, provide guidance and define the manner in which your business functions. A Family Business Constitution is an invaluable formal agreement that creates a binding contract by which all family members must abide

online family business- kurumsal yönetişim modeli online izleyerek KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aile Şirketleri .org ANAYASASI hazırlamak isteyen aile şirketleri ile bir otelde FBC&PARTNER firma olarak workshop organize edebilirsiniz.

Family business workshop detayını aşağıda görebilirsiniz.

LOGO-3

KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ ni referans alarak aileSirketleri.org ANAYASA nızı hazırlamak üzere partner YMM firmaları ile iletişime geçmenizi öneriyoruz.

facebook-FBCpartners group-join us

family business constitution& PARTNERs  (fbc&PARTNERs)

Twitter FBC partners link-follow us

email: consulturk@gmail.com

img004

kesikmanset_275

“Kurumsal Yönetişim Modeli”*** İKÜ-AGMER 7.aile işletme zirvesinde bilimsel bildiri olarak sunuldu. Daha önce Balıkesir Üniversitesi BANİE ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sempozyumunda bildirisi verilen Kurumsal Yönetişim Modeli ; TOSYÖV, MPM, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası, Isparta Sanayi Odası, GTO, DAİB, DKİB ve JCI-İZMİR gibiSTK organizasyonunda sunulmuş ve olumlu geri bildirimler almıştır. Yüzün üzerinde firmada yapılan araştırma ve sistem mühendisliği projelerinde UBSV-STRATEJİ VAKFI Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Günaydın ve ekibi tarafından geliştirilmiştir.Teori damıtılmış pratikdir.İzmir YMM Odası sunumu için YMM Sn. Hakan Şarap ve İstanbul YMM Odası iletişimi ve katkıları için Sn. Adnan Nas a çok teşekkür ederiz.

ayso

AYDIN SANAYİ ODASI-link

AYDIN SANAYİ ODASI meclis toplantısında AYSO yönetim kurulu başkanı YUNUS ŞAHİN ve AYSO meclis başkanı ERCAN ÇERCİOĞLU yönetiminde aile şirketleri .org anayasası ve kurumsal yönetişim modeli sunumunu 28.mart.2017 günü gerçekleştirildi. AYSO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yılmaz a göstermiş olduğu konukseverlik için teşekkür ederiz. 

jci

www.aileSirketleri.org ANAYASASI PROJE AŞAMALARI

img007

2. WORKSHOP

2.AŞAMA: Kurumsal Yönetişim ve yönetim kurulu çalıştayı

A. Aile Anayasası Kavramının Açıklanması
B. Aile Konseyi Kavramının Açıklanması
C. Aile Konseyinin Sorumlulukları
D. Aile Konseyi Oluşturmanın Avantajları
E. Yönetim Kurulu Kavramının Açıklanması
  F. Yönetim Kurullarının Sorumlulukları
G. Yönetim Kurulu Oluşturmanın Avantajları
H. Kurumsal yönetişim ilkeleri
I. Kurumsal yönetişim modeli

3.WORKSHOP

3.AŞAMA: Aileye ve İşletmeye İlişkin Temel Konuların Netleştirilmesi (Stratejik Planlama Süreci)

A. İşletme Misyonu
B. İşletme Vizyonu
C. İşletme Stratejik Planı
D. Aile Misyonu
E. Aile Vizyonu
F. Aile Süreklilik Planı

4.WORKSOP

4.AŞAMA  Aile Anayasasının  Maddelerinin görüşülmesi

A. İşletme Sahipliğinin Paylaşımı
B. Hissedarların ve Ortakların Atanması ve Sorumlulukları
C. Başkanın Atanması ve Rolü
D. Kar Payı Oranları ve Dağıtımı
E. Varis Seçimi
F. Süreklilik Yönetimi
G. Aile İşinin Tanımlanması
H. Uzun Dönemli Stratejik Amaçların, Vizyonun ve Değerlerin Belirlenmesi
İ. Liderlik ve Yöneticilik Yapısı
J. Ailenin İşletmeye Dahil Olması

5. WORKSHOP

5.AŞAMA   AİLE ANAYASI MADDELERİNİN ONAYLANMASI 
K. Aile Üyelerinin Performanslarının Ölçülmesi ve Karşılıkların Belirlenmesi
L. Aile Üyelerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırlarının Çizilmesi
M. Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yöneticiler
N. Gelecek Tepe Yönetim Ekibinin Belirlenmesi
O. Etik İlkeler
P. Sahiplerin Havale Ettikleri Konular Karşısında Aile Üyelerinin ve Profesyonel Yöneticilerin Sorumlulukları
Q. İletişim ve Aile Toplantıları
R. Aile Üyelerinin Çalışma Yaşamına İlişkin Uymaları Gereken Kurallar
S. Anayasal Değişikler İçin Prosedür Belirleme
T. Anayasaya Uyma Konusunda Yaptırımların Belirlenmesi

U.Önerilen format: Ayda 1-2 gün süren toplantı-workshop-periyodunda Aile Anayasa maddeleri görüşülür.

V.Aile Anayasa Projesinin 6 ay içinde tamamlanması hedeflenir.

Z.Aile Anayasası proje Detayı kurumsal yapılanma arama konferansında belirlenir.

consulturk@gmail.com

Hüseyin Cahit Günaydın-Kurumsal Yönetişim Danışmanı

family business workshop

“family business workshop ” da KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ referans alınarak Aile Şirketleri .org ANAYASASI projesine başlamak için kurumsal yapılanma  dereceniz ölçülür.

 Kapsamı;

1.Ailenin Kurumsallaşma süreci nasıl yönetilir?

2.Şirketin Kurumsal yapılanması nasıl planlanır?

3.OECD kurumsal yönetişim ilkeleri nedir?

4.Aile bireyleri, hissedarlar,yönetici ilişkileri nasıl yönetilir?

5.Aile Anayasasının kurumsal yönetişimde ki önemi nedir?

6.Kurum Kültürü tasarımının sürdürülebilir bir büyümede ki  fonksiyonu nedir?

Seminer katılımcı profili: Yönetim Kurulu üyeleri,hissedarlar,aile üyeleri

family business workshop Kazanımı: Aile Şirketleri Anayasası Projesine başlama kararı veya kurumsal yönetişim modeli hakkında farkındalık

KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ Konferanslarımız 30 dakika,workshop 3 saat sürer

img005