YÖNETİM KURULU YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞTAYI

TÜRK AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİŞİM MODELİ referans alınarak YÖNETİM KURULU YENİDEN YAPILANMA çalıştayı yapılır.

 Kapsamı;

1.Ailenin Kurumsallaşma süreci nasıl yönetilir?

2.Şirketin Kurumsal yapılanması nasıl planlanır?

3.OECD kurumsal yönetişim ilkeleri ve OĞUZ TÖRÜG DÖRT DEĞİŞMEZ ilkesi nedir?

4.Aile bireyleri, hissedarlar,yönetici ilişkileri nasıl yönetilir?

5. Türk Aile Şirketleri Anayasasının kurumsal yönetişimde ki önemi nedir?

6.Kurum Kültürü tasarımının sürdürülebilir bir büyümede ki  fonksiyonu nedir?

Seminer katılımcı profili: Yönetim Kurulu üyeleri,hissedarlar,aile üyeleri

family business workshop Kazanımı: Yönetim Kurulu Yeniden Yapılanma Projesine başlama kararı veya erteleme

 

img005