family business workshop

“family business workshop ” da KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ referans alınarak Aile Şirketleri .org ANAYASASI projesine başlamak için kurumsal yapılanma  dereceniz ölçülür.

 Kapsamı;

1.Ailenin Kurumsallaşma süreci nasıl yönetilir?

2.Şirketin Kurumsal yapılanması nasıl planlanır?

3.OECD kurumsal yönetişim ilkeleri nedir?

4.Aile bireyleri, hissedarlar,yönetici ilişkileri nasıl yönetilir?

5.Aile Anayasasının kurumsal yönetişimde ki önemi nedir?

6.Kurum Kültürü tasarımının sürdürülebilir bir büyümede ki  fonksiyonu nedir?

Seminer katılımcı profili: Yönetim Kurulu üyeleri,hissedarlar,aile üyeleri

family business workshop Kazanımı: Aile Şirketleri Anayasası Projesine başlama kararı veya kurumsal yönetişim modeli hakkında farkındalık

KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ Konferanslarımız 30 dakika,workshop 3 saat sürer

img005