Sürdürülebilir Büyüme için Kurumsal Yönetişim Modeli

OPEN FAMILY BUSINESS link

online family business- kurumsal yönetişim modeli online izleyebilirsiniz.

LOGO-3

KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ ni referans alarak aileSirketleri.org ANAYASA nızı hazırlamak üzere partner danışmanlık firmaları ile iletişime geçmenizi öneriyoruz.

img004

kesikmanset_275

“Kurumsal Yönetişim Modeli”*** İKÜ-AGMER 7.aile işletme zirvesinde bilimsel bldiri olarak sunuldu.Daha önce Balıkesir Üniversitesi BANİE ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sempozyumunda bildirisi verilen Kurumsal Yönetişim Modeli ;TOSYÖV, MPM, Ege Bölgesi Sanayi Odası,Konya Sanayi Odası, Isparta Sanayi Odası, GTO,DAİB,DKİB ve JCI-İZMİR gibiSTK organizasyonunda sunulmuş ve olumlu geri bildirimler almıştır.Aile Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri için Kurumsal Yönetişim Seminerlerine ülkemizin önde gelen Danışmanlık şirketleri organizasyonunda devam ediyoruz.

ayso

AYDIN SANAYİ ODASI meclis toplantısında AYSO yönetim kurulu başkanı ve AYSO meclis başkanı yönetiminde aile şirketleri .org anayasası ve kurumsal yönetişim modeli sunumunu 28.mart.2017 günü gerçekleştirildi. Sanayi Odaları ve İş adamları derneklerinde konferanslarımız devam ediyor.

jci

Reklamlar

www.aileSirketleri.org ANAYASASI teklifi

img007

2. WORKSHOP

2.AŞAMA: Kurumsal Yönetişim ve yönetim kurulu çalıştayı

A. Aile Anayasası Kavramının Açıklanması
B. Aile Konseyi Kavramının Açıklanması
C. Aile Konseyinin Sorumlulukları
D. Aile Konseyi Oluşturmanın Avantajları
E. Yönetim Kurulu Kavramının Açıklanması
  F. Yönetim Kurullarının Sorumlulukları
G. Yönetim Kurulu Oluşturmanın Avantajları
H. Kurumsal yönetişim ilkeleri
I. Kurumsal yönetişim modeli

3.WORKSHOP

3.AŞAMA: Aileye ve İşletmeye İlişkin Temel Konuların Netleştirilmesi (Stratejik Planlama Süreci)

A. İşletme Misyonu
B. İşletme Vizyonu
C. İşletme Stratejik Planı
D. Aile Misyonu
E. Aile Vizyonu
F. Aile Süreklilik Planı

4.WORKSOP

4.AŞAMA  Aile Anayasasının  Maddelerinin görüşülmesi

A. İşletme Sahipliğinin Paylaşımı
B. Hissedarların ve Ortakların Atanması ve Sorumlulukları
C. Başkanın Atanması ve Rolü
D. Kar Payı Oranları ve Dağıtımı
E. Varis Seçimi
F. Süreklilik Yönetimi
G. Aile İşinin Tanımlanması
H. Uzun Dönemli Stratejik Amaçların, Vizyonun ve Değerlerin Belirlenmesi
İ. Liderlik ve Yöneticilik Yapısı
J. Ailenin İşletmeye Dahil Olması

5. WORKSHOP

5.AŞAMA   AİLE ANAYASI MADDELERİNİN ONAYLANMASI 
K. Aile Üyelerinin Performanslarının Ölçülmesi ve Karşılıkların Belirlenmesi
L. Aile Üyelerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırlarının Çizilmesi
M. Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yöneticiler
N. Gelecek Tepe Yönetim Ekibinin Belirlenmesi
O. Etik İlkeler
P. Sahiplerin Havale Ettikleri Konular Karşısında Aile Üyelerinin ve Profesyonel Yöneticilerin Sorumlulukları
Q. İletişim ve Aile Toplantıları
R. Aile Üyelerinin Çalışma Yaşamına İlişkin Uymaları Gereken Kurallar
S. Anayasal Değişikler İçin Prosedür Belirleme
T. Anayasaya Uyma Konusunda Yaptırımların Belirlenmesi

U.Önerilen format: Ayda 1-2 gün süren toplantı-workshop-periyodunda Aile Anayasa maddeleri görüşülür.

V.Aile Anayasa Projesinin 6 ay içinde tamamlanması hedeflenir.

Z.Aile Anayasası proje Detayı kurumsal yapılanma arama konferansında belirlenir.

consulturk@gmail.com

Hüseyin Cahit Günaydın-Kurumsal Yönetişim Danışmanı

KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ-workshop-

Seminerimizde  KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ referans alınarak şirketiniz kurumsal alt yapısı gözden geçirilecektir.Yönetim Kurulu Performansının da gündeme geleceği seminerimiz stratejik bir düşünme toplantısı niteliği taşımaktadır.

Seminerin Kapsamı;

1.Ailenin Kurumsallaşma süreci nasıl yönetilir?

2.Şirketin Kurumsal yapılanması nasıl planlanır?

3.OECD kurumsal yönetişim ilkeleri nedir?

4.Aile bireyleri, hissedarlar,yönetici ilişkileri nasıl yönetilir?

5.Aile Anayasasının kurumsal yönetişimde ki önemi nedir?

6.Kurum Kültürü tasarımının sürdürülebilir bir büyümede ki  fonksiyonu nedir?

Seminer katılımcı profili: Yönetim Kurulu üyeleri,hissedarlar,aile üyeleri,üst yöneticiler,kilit kadro

Seminer Kazanımı: Aile Anayasası Projesine başlama ve /veya kurumsal yapılanma stratejik kararı alınması ya da ertelenmesi.

KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ Konferanslarımız 30 dakika,workshop 3 saat sürer

img005